Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Asociace občanských poraden

Sdružuje občanské poradny do sítě a podporuje je v jejich práci. Občanské poradny poskytují rady, informace a pomoc všem, kteří se na ně obrátí a to bezplatně. 

 

Sabinova 3, 130 00 Praha 3

+420 284 019 220

aop@obcanskeporadny.cz

www.obcanskeporadny.cz