Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců.

 

nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3

+420 739 505 444

info@cmkos.cz

www.cmkos.cz