ČSÚ vydal publikaci "Cizinci v ČR - 2020"

21. 12. 2020

Publikace komplexně soustřeďuje atuální údaje o cizincích, kteří si ČR zvolili za místo svého trvalého nebo douhodobého pobytu, kteří v ní našli zaměstnání nebo podnikají a kteří se do ČR uchýlili před politickým pronásedováním nebo před kritickou ekonomickou situací ve své vlasti. 

Těžištěm statistických informací jsou data za rok 2019.

 

Celá publikace e stažení na Cizinci v ČR - 2020 | ČSÚ (czso.cz)