Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Mezi hlavní badatelská témata na pracovišti, která se intenzivně promítají také do výuky, patří především utváření sociálně kulturních identit, etnicita, etnické vztahy v kontextu studií globalizace či urbánních změn, studium mezinárodní migrace, či téma občanské integrace migrantů a transnacionalismus.

Adresa: Joštova 10, Brno, 602 00
Tel.: +420 549 493 750
Fax.: +420 549 491 920
E-mail: enenkelo@fss.muni.cz
web: http://soc.fss.muni.cz