Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Krajský úřad kraje Vysočina

Orgán územní samosprávy.

 

Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

+ 420 564 602 111

posta@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz