Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Krajský úřad Pardubického kraje

Orgán územní samosprávy.

 

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

+420 466 026 111

posta@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz