Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Krajský úřad Středočeského kraje

Orgán územní samosprávy.

 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

+ 420 257 280 111

podatelna@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz