Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Krajský úřad Ústeckého kraje

Orgán územní samosprávy.

 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

+420 475 657 111

epodatelna@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz