Sociologický ústav Akademie věd České Republiky

Ústav se zabývá sociologickým výzkumem současné společnosti a postgraduálním vzděláváním. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, výzkumy veřejného mínění, případové studie a sondy.

Adresa: Jilská 1, Praha 1, 110 00
Tel.: +420 210 310 220 (sekretariát)
E-mail: socmail@soc.cas.cz
web: www.soc.cas.cz