Ústav populačních studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Pracoviště se věnuje otázkám migrace jak na úrovni obecnějších výzkumů populačního vývoje (nejen) České republiky, tak konkrétně na rovině každodenní integrace migrantů v prostředí zvyšující se etnické diverzity, například skrze vzdělávání.

Adresa: Joštova 10, Brno, 602 00
Tel.: +420 549 494 163
E-mail: lkratoch@fss.muni.cz
web: http://ups.fss.muni.cz/