Vyhlášení dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2017

  • Termín podání žádosti: 16. října 2016 včetně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dotační program „Rodina“ pro rok 2017.

Další informace, včetně Metodiky MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2017 a Zásady pro hodnocení projektů na rok 2017, naleznete zde.