Ministerstva

Integrace cizinců je komplexní problematika, která se týká mnoha oblastí, a proto Koncepce integrace cizinců počítá od svého vzniku se zapojením a spoluprací řady rezortů (ministerstva vnitra, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, financí, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, zdravotnictví, zahraničních věcí a kultury), přičemž každý rezort je odpovědný za politiku integrace v rozsahu své gesce.

Ministerstva zapojená do integrace cizinců

 • Ministerstvo vnitra (MV), koordinátor integrace cizinců v ČR
  Podrobnosti naleznete na webových stránkách MV ČR.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a jemu podřízené instituce
  zabezpečuje oblast přístupu cizinců na trh práce a do systému sociálního zabezpečení, problematiku sociálních služeb a sociální práce, včetně prevence a potírání nelegálního zaměstnávání cizinců.
  Více informací naleznete na webových stránkách MPSV.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
 • Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
  Podrobnosti naleznete na webových stránkách MMR.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
  Cílem MPO na úseku živnostenského podnikání je zlepšování podmínek pro podnikání, tzn. pro všechny podnikatele bez rozdílu původu, což může mít zprostředkovaně pozitivní vliv i na ekonomickou soběstačnost cizinců, kteří legálně podnikají na území České republiky.
  Podrobné informace naleznete na webových stránkách MPO.
 • Ministerstvo zdravotnictví (MZ)
  Na svých webových stránkáchMinisterstvo zdravotnictví poskytuje pro cizince informace o poskytování zdravotních služeb, včetně informací o problematice veřejného zdravotního pojištění v ČR a informací o uznávání kvalifikací ze zemí EU i mimo EU.
 • Ministerstvo kultury (MK)
  Ministerstvo kultury podporuje projekt webového portálu příspěvkové organizace Ministerstva kultury, Institut umění - Divadelní ústav, který je zaměřen mj. na témata integrace cizinců. Portál funguje jako otevřená platforma především pro subjekty neziskového sektoru a jejich aktivity v oblasti kultury a vzdělávání zaměřené na téma mezikulturního dialogu. Na portálu jsou zveřejňovány zprávy, studie, články, analýzy, koncepce i příklady dobré praxe, velký prostor je věnován kulturním a uměleckým akcím.
  Bližší informace naleznete na portálu Mezikulturní dialog.
 • Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)
  V rámci svých zastupitelských úřadů v zahraniční poskytuje MZV cizincům vízové služby prostřednictvím svých konzulárních úseků a stává se tak povětšinou prvotním kontaktním bodem cizince se zástupci České republiky.
  Podrobné informace na webových stránkách MZV.

Konkrétní aktivity jednotlivých rezortů realizované v uplynulém roce naleznete v kapitole Integrace cizinců Zprávy o situace v oblasti migrace a integrace cizinců, dostupné na webu Ministerstva vnitra.

Obsah:

Aktivity