Informační schůzka pro zájemce o dotace na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců v roce 2020

Účast je nutné potvrdit na emailové adrese petr.pravda@mvcr.cz do 4. prosince 2019

Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, Praha 7