AMIF - výzva 22

na internetových stránkách MV ČR byla zveřejněna výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu (NP AMIF).

Výzva je zaměřena na následující oblasti:

  • Opatření č. 1: Poskytování informací o integraci cizinců většinové společnosti
  • Opatření č. 2: Poskytování sociální a právní podpory žadatelům o mezinárodní ochranu
  • Opatření č. 3: Podpora nezletilcům bez doprovodu

Informační schůzka pro zájemce o financování z AMIF se uskuteční 25.4.2019 od 13:00 na adrese: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Účast je nutné potvrdit do 23. 4. 2019 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.