Asistenční služby InBáze Berkat na odděleních pobytu cizinců v Praze

Projekt podpořený: MVČR OAMP

Doba realizace: od 1.1.2012 - do 31.12.2012

Místo realizace: Praha

Anotace:
Cílem projektu je poskytovat asistenční a poradenské služby primárně na odděleních pobytu cizinců OAMP MVČR v Praze pro cizince z třetích zemí, kteří se nachází v nepříznivé životní situaci. Asistenční služby jsou zajišťovány kvalifikovanými kulturními mediátory pro rusky, vietnamsky, arabsky, mongolsky a anglicky hovořící migranty ve spolupráci s právníkem. Součástí projektu je tvorba informačních materiálů o průběhu správního řízení ve věci žádosti o povolení pobytu ve vietnamštině, mongolštině, ruštině, angličtině, arabštině a češtině.

Více na: www.inbaze.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Dohnalová, dohnalova@inbaze.cz; 739 037 353