Asistenční služby pro migranty InBáze Berkat II

Projekt podpořený: Evropský integrační fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Ministerstvo vnitra

Doba realizace: od 1.1. 2012 - do 30.6.2013

Místo realizace: Praha, Středočeský kraj

Anotace:
Cílem projektu je poskytovat asistenční a poradenské služby pro cizince z třetích zemí, kteří se nachází v nepříznivé životní situaci na území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji. Cíle projekty jsou zajištěny následujícími aktivitami.

  1. Zajištění poradenství, tlumočení a pomoc s vyplňováním formulářů na odděleních pobytu cizinců OAMP MV ČR v Praze týmem kulturních mediátorů
  2. Asistenční služby v terénu
  3. Pobytové a právní poradenství
  4. Sociální tlumočení ve zdravotnických zařízeních

Více na: www.inbaze.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Dohnalová, dohnalova@inbaze.cz; 739 037 353