Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Asociace krajů

Zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů.

 

budova Magistrátu hl.m. Prahy
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

+420 236 003 481

info@asociacekraju.cz

www.asociacekraju.cz