Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Asociace občanských poraden

Sdružuje občanské poradny do sítě a podporuje je v jejich práci. Občanské poradny poskytují rady, informace a pomoc všem, kteří se na ně obrátí a to bezplatně.

Adresa: Servisní centrum AOP, Sabinova 3, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 284 019 220, 774 529 966 (Telefonujte prosím od 10:00 do 15:00.)
E-mail: aop@obcanskeporadny.cz
WWW: www.obcanskeporadny.cz