Brána k porozumění

Realizátor: Občanské sdružení Sedm paprsků

Projekt podpořený: z prostředků MPSV

Doba realizace: od roku 2007 dosud

Místo realizace: Praha a Středočeský kraj

Anotace: Projekt je zaměřen zejména na zlepšování sociokulturní orientace a právního vědomí cizinců, sociální a psychologické poradenství spojené s asistencí při jednání na úřadech, výuku českého jazyka, práce s počítačem a zajištění hlídání dětí kurzantů po dobu jejich výuky.