Bulharské kulturně-osvětové sdružení v Brně

Bulharské kulturně osvětové sdružení v Brně (OS) vzniklo v r. 2002 jako samostatná, následná organizace bývalého Bulharského klubu (tímto aktem se vyčlenilo z Bulharské kulturně osvětové organizace, která do té doby zastřešovala všechny bulharské kluby v ČR).

Hlavním cílem a činností je uchování bulharského jazyka, kulturních a náboženských tradic. Členy sdružení jsou převážně občané ČR hlásící se k bulharské národnosti, Bulhaři s trvalým pobytem na území ČR, čeští přátelé a sympatizanti.

Adresa: Radnická 8, 602 00 Brno
E-mail: bkosb@seznam.cz
web: www.bkos.wz.cz