Centrum pro studium migrace - Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

V oblasti výzkumu se soustřeďuje na rozmanité aktuální, eticky relevantní otázky spjaté s imigrací a integrací.

Adresa: Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Tel./Fax: +420 220 181 269
E-mail: migration@ktf.cuni.cz
web: www.migration.cz