Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Česká advokátní komora

Poskytuje seznamy advokátů, důležité informace z komory (semináře apod.) a užitečné adresy pro advokáty a koncipienty, oficiální tiskoviny: Bulletin advokacie a Věstník advokacie, související právní normy, obsahující též ceny advokátních služeb.

Adresa: Národní 16, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 729 011
E-mail: sekr@cak.cz
WWW: www.cak.cz