Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Česká advokátní komora

Poskytuje seznamy advokátů, důležité informace z komory (semináře apod.) a užitečné adresy pro advokáty a koncipienty, oficiální tiskoviny: Bulletin advokacie a Věstník advokacie, související právní normy, obsahující též ceny advokátních služeb.

 

Národní 16, 110 00 Praha 1

273 193 111

recepce@cak.cz

www.cak.cz