Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Česká lékařská komora

Profesní organizace sdružující lékaře zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání.

 

Lékařská 2/291, 150 00 Praha 5

+420 257 216 810

recepce@clkcr.cz

www.lkcr.cz