Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Česká lékařská komora

Profesní organizace sdružující lékaře zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání.

Adresa: Lékařská 2/291, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 211 329, +420 257 217 226, +420 257 216 810
E-mail: recepce@clkcr.cz
WWW: www.lkcr.cz