Mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace zabývající se otázkami migrace a integrace cizinců.

Český výbor pro UNICEF (Dětský fond OSN)

UNICEF je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.
Programové úsilí UNICEF je zaměřeno na pomoc dětem ve všech oblastech, které negativně ovlivňují kvalitu jejich života a rozvoj jejich potenciálu – na zdraví dětí, výživu, přístup k nezávadné vodě, hygienu, prevenci a léčbu AIDS, vzdělávání a ochranu dětí před týráním a vykořisťováním jakéhokoliv druhu. UNICEF také účinně zasahuje v situacích přírodních a válečných katastrof.
Český výbor pro UNICEF se zabývá získáváním finančních prostředků na programy UNICEF a vyvíjí osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti péče o děti.

Adresa: UNICEF Česká republika, Rytířská 31, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 320 244
E-mail: unicef@unicef.cz
WWW: www.unicef.cz