Cizinci a my

Realizátor: Diecézní charita Plzeň www.charita.cz/plzen

Financováno: projekt je financován Magistrátem města Plzně

Doba realizace: nepřetržitě od roku 2002

Místo realizace: Plzeň

Již čtvrtým rokem běží cyklus besed na plzeňských základních a středních školách. Cílem projektu je přispět k překonání bariér mezi cizinci a Čechy a předcházení těmto bariérám. Besedy probíhají interaktivní formou práce lektorů a žáků a práce žáků ve skupinkách. Hlavním tématem besed je uprchlictví v ČR a možnosti našeho soužití s nově příchozími či odlišnými lidmi. Dosud se uskutečnilo 220 besed.