Contact Line, o.p.s.

Contact Line o.p.s. se převážně zabývá otázkou integrace cizinců a neformálnímu vzdělávání mládeže a pedagogů v oblasti interkulturní výchovy. Věnuje se:

  • poskytování pomoci imigrantům žijícím v Ústeckém kraji při jejich plnohodnotné integraci do běžného života ve společnosti, a to především pomocí poradenství a vzdělávacích aktivit, zprostředkování zaměstnání,
  • práce s mládeží prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a kulturních aktivit, usiluje o vytvoření multikulturního zázemí pro mladé lidi v Ústí nad Labem,
  • usiluje o sbližování národů, prostřednictvím informačních a kulturních aktivit, mezinárodních výměn mládeže.

Adresa: Pařížská 19, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 774 909 018, 777 909 018, 773 909 018
E-mail: contactline@email.cz
web: www.contactline.cz