Etnologický ústav Akademie věd České republiky

Ústav se zabývá výzkumem sociálních a kulturních jevů týkajících se národů a etnických skupin. Zabývá se též způsobem života menšin a migračních skupin, jejich historií, identitou, tradicemi, specifickými rysy, aktuálními problémy i aspiracemi do budoucna.

Adresa: Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 828 111, +420 222 828 503
E-mail: uherek@eu.cas.cz
web: www.eu.cas.cz