Evropská komise představila nový evropský Akční plán integrace a inkluze cizinců

27. 11. 2020

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Layen a místopředseda Margaritis Schinas, zodpovídající za podporu evropského způsobu života, představili minulou středu v Bruselu nový Akční plán integrace a inkluze pro období 2021–2027.

Akční plán uvádí, že inkluzivita a otevřenost jsou jádrem způsobu života evropské společnosti, integrace do ní je proto právem i povinností všech obyvatel Evropy. Integrace je zde chápána jako sociální investice, která bude výhodná jak pro obyvatele Evropy s migrační minulostí, tak pro evropskou společnost, která může z plného využití potenciálu těchto lidí významně ekonomicky benefitovat. Integrace je zároveň pojímána jako oboustranný proces, v němž evropská společnost aktivně vytváří podmínky pro plnohodnotný život migrantů, kteří se na oplátku přizpůsobují právům a povinnostem platným v zemích svého nového domova.

Bližší informace viz Evropská komise představila nový evropský Akční plán integrace a inkluze cizinců : Migrace Online anebo přímo European Web Site on Integration - European Commission (europa.eu)

(publikováno via migraceonline.cz)