Mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace zabývající se otázkami migrace a integrace cizinců.

Evropské dokumentační a informační středisko

Evropské dokumentační a informační středisko (EDIS) bylo uzavřením smlouvy mezi Evropskou komisí a Univerzitou Karlovou v Praze ustaveno jako součást Ústřední knihovny. Zastoupení Evropské komise v ČR koordinuje a zdokonaluje dostupnost informací o EU a metodicky řídí činnost Evropských dokumentačních středisek v ČR, tedy i EDIS na UK.

 

EDIS (Knihovna FSV UK Jinonice) , U Kříže 1, 158 00 Praha 5 - Jinonice

+420 778 464 331

knihovna_jinonice@fsv.cuni.cz