Mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace zabývající se otázkami migrace a integrace cizinců.

Evropské dokumentační a informační středisko

Evropské dokumentační a informační středisko ( EDIS ) bylo uzavřením smlouvy mezi Evropskou komisí a Univerzitou Karlovou v Praze ustaveno jako součást Ústřední knihovny. Zastoupení Evropské komise v ČR koordinuje a zdokonaluje dostupnost informací o EU a metodicky řídí činnost Evropských dokumentačních středisek v ČR, tedy i EDIS na UK.

Adresa: Ústřední knihovna UK - EDIS; Senovážné náměstí 26, Praha 1, 110 00
Tel.: +420 224 227 797
E-mail: office@eis.cuni.cz