Geografické migrační centrum – GEOMIGRACE

Geografické migrační centrum – GEOMIGRACE je výzkumným pracovištěm katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Už více jak deset let se členové centra pod vedením docenta Dušana Drbohlava zaměřují na výzkum procesů migrace a integrace migrantů do české majoritní společnosti.

Adresa: Albertov 6, 128 43 Praha 2
web: web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/geomigrace/?q=cs