Informace a kontakty pro osoby v nouzi

Leták určený krajům a obcím pro zajištění informovanosti osob v krizových situacích.

Leták pro MPSV zpracoval Fond dalšího vzdělávání v rámci projektu „Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni“ v roce 2015.

Informační materiál je určen pro osoby v krizových situacích (zejm. pro osoby ohrožené ztrátou bydlení či bez domova), kterým poskytne základní orientaci a praktické návody, kam se obracet při řešení konkrétních životních situací.

Leták je vypracován v několika jazykových mutacích.