Mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace zabývající se otázkami migrace a integrace cizinců.

Informační centrum OSN v Praze

Základním posláním centra je poskytování informací o činnosti celého systému OSN. Informační centrum OSN zároveň plní úlohu oficiálního zastoupení Spojených národů v České republice.

Adresa: Železná 24, Praha 1, 110 00
Tel.: +420 255 711 645
E-mail: info@osn.cz
WWW: www.osn.cz