Integrační centra

Centra na podporu integrace cizinců (Integrační centra) - střediska integračních aktivit v regionu zajišťující poskytování podpory jak cizincům, tak majoritě, včetně orgánů veřejné správy.

Integrační centrum v Jihomoravském kraji

Realizátorem je Jihomoravský kraj.

Adresa: Mezírka 1, 602 00 Brno (5. patro)
Tel.: +420 533 433 540
E-mail: cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz
WWW: www.cizincijmk.cz