Kampaň „Informovaná migrace = bezpečná migrace“

IOM Praha realizuje od března do srpna 2015 společně s Diakonií ČCE – Středisko celostátních programů a služeb informační kampaň zacílenou na prevenci pracovního vykořisťování občanů Bulharska v ČR.

Pod heslem INFORMOVANÁ MIGRACE=BEZPEČNÁ MIGRACE upozorňuje ministerstvo práce a sociálních věcí na rizika pracovního vykořisťování občany Bulharska, kteří v posledních letech přicházejí v rostoucích počtech za prací do České republiky.

Informační kampaň je součástí projektu "Inovacemi k prevenci pracovního vykořisťování EU občanů", který je z prostředků Evropského sociálního fondu realizován ve spolupráci s partnery z Bulharska a Rakouska. Kampaň vychází z výzkumu informovanosti občanů Bulharska zpracovaného organizací LaStrada.

Další informace o projektu včetně samotných informačních materiálů naleznete zde.