Komunikační karty pro pacienty a zdravotníky

Ministerstvo zdravotnictví představilo dvojjazyčné komunikační karty, které mají ulehčit komunikaci mezi českými zdravotníky a zahraničními pacienty.

Karty jsou k dispozici v devíti jazykových mutacích a jsou tematicky rozděleny do pěti oblastí. Každá karta obsahuje soubor otázek v českém jazyce, jejich překlad do cizího jazyka a také fonetický přepis výslovnosti v tomto jazyce.

Komunikační karty naleznete na webových stránkách ministerstva i v Knihovně.