Komunikační karty pro Zdravotnickou záchrannou službu pro komunikaci s cizinci

Dvojjazyčné komunikační pacientské karty mají napomoci snazší komunikaci mezi českými zdravotníky a jejich cizojazyčnými pacienty.

Karty připravil odbor zdravotních služeb ministerstva zdravotnictví ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy v roce 2017.

Karty jsou k dispozici ve třinácti jazykových mutacích a jsou tematicky rozděleny do šestnácti oblastí. Každá karta obsahuje soubor otázek v českém jazyce a jejich překlad do cizího jazyka.