Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Orgán územní samosprávy.

 

Adresa: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

+420 541 651 111

posta@kr-jihomoravsky.cz

www.kr-jihomoravsky.cz