Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Krajský úřad kraje Vysočina

Orgán územní samosprávy občanů.

Adresa: Žižkova 57, Jihlava, 587 33
Tel.: + 420 564 602 111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
WWW: www.kr-vysocina.cz