Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Orgán územní samosprávy.

 

Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

+420 495 817 111

posta@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz