Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Krajský úřad Olomouckého kraje

Orgán územní samosprávy.

Adresa: Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11
Tel.: + 420 585 508 111
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz
WWW: www.kr-olomoucky.cz