Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Krajský úřad Olomouckého kraje

Orgán územní samosprávy.

 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

+ 420 585 508 111

posta@olkraj.cz

www.olkraj.cz