Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Krajský úřad Pardubického kraje

Orgán územní samosprávy.

Adresa: Komenského nám. 125, Pardubice, 532 11
Tel.: +420 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
WWW: www.pardubickykraj.cz