Samospráva

Přehled institucí územní i profesní samosprávy, jejichž činnost může mít vliv na život cizinců v ČR.

Krajský úřad Zlínského kraje

Orgán územní samosprávy.

Adresa: Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90
Tel.: +420 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
WWW: www.kr-zlinsky.cz