Maják

Realizátor: Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) http://www.soze.cz/

Projekt podpořený: z prostředků OP RLZ

Doba realizace: 31. 10. 2008

Místo realizace: Olomoucký kraj

Anotace: Projekt má za cíl poskytovat komplexní asistenční služby cizincům a azylantům žijícím v Olomouckém kraji při vstupu na trh práce. Cílem projektu je vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění cizinců s trvalým pobytem a azylantů z třetích zemí, kteří žijí na území Olomouckého kraje a kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadů práce v tomto regionu (kurzy Čj, kurzy PC, Kurzy pracovní integrace, motivační kurzy, individuální poradenství atd.).