Máte šanci zapojit se!

Realizátor: Evropská kontaktní skupina v ČR http://www.ekscr.cz/

Projekt podpořený: z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

Doba realizace: červenec 2011 - duben 2014

Místo realizace: Plzeňský kraj

Anotace: Cílem projektu je rovnoprávně zapojit znevýhodněné či sociálně vyloučené skupiny cizinců v Plzeňském kraji do majoritní společnosti. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je poskytování tříúrovňových kurzů zohledňujících specifické potřeby cizinců i stupeň integrace. Vzdělávacím cílem prvních dvou úrovni je poskytnout základní informace sociálně izolovaným cizincům a povzbudit je k aktivnímu zapojení do procesu integrace. Obsahem třetího kurzu je systematický rozvoj osobních kompetencí důležitých pro úspěšné zvládání profesního uplatnění a rodinného života.