Mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace zabývající se otázkami migrace a integrace cizinců.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)

IOM je mezivládní organizace zabývající se různými aspekty migrace, např. asistované dobrovolné návraty a reintegrace, pracovní migrace, prevence a potírání obchodu s lidmi, integrace cizinců v ČR.

Adresa: Argentinská 38, 170 00 Praha 7 (kancelářská budova Mercuria u metra Nádraží Holešovice)
Tel.: +420 233 370 160, +420 233 376 790
Fax: +420 233 382 259
E-mail: prague@iom.int, sladkova@iom.cz
WWW: www.iom.cz, www.iom.int