Ministerstvo vnitra (odbor azylové a migrační politiky) vyhlašuje výzvu k zasílání žádostí o poskytnutí státní dotace na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020

  • Informační schůzka pro zájemce dne 6. prosince 2019

 

Termín zaslání Žádosti elektronicky do datové schránky Ministerstva vnitra ČR, jejíž ID je 6bnaawp, je do 7. 2. 2020 včetně.

Pro žadatele proběhne informační schůzka dne 6. prosince 2019 v budově Ministerstva vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, Praha 7 od 10:00.

Veškeré informace jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra na adrese:

https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d