MPSV vyhlašuje dotační program na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2017

  • Termín podání žádosti: 14. dubna 2017
Dotační program se skládá z pěti podprogramů:
  1. Informační a metodická centra.
  2. Bezpečnost seniorů.
  3. Rozvoj občanských kompetencí seniorů.
  4. Mezigenerační spolupráce.
  5. Informační a osvětové kampaně.

Příjemcem dotace může být výhradně kraj (vymezený dle zákona o krajích č. 129/2000 Sb.).

Metodika je k dispozici zde.