MPSV vyhlašuje dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2018

  • Termín podání žádosti: do 31. července 2017

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k plnění povinností příjemce dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter.

Více informací zde.