MPSV vyhlašuje dotační řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností

  • Termín podání žádosti: do 20. listopadu 2016.

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních činností sociálních služeb. Dále se míra podpory řídí principy a prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017, vyhlášenými současně s touto výzvou v dokumentu s názvem „Principy a priority dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017“.

Více informací zde.