MPSV zřídilo linku sociální asistence pro občany Ukrajiny

21. 8. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Modrou linkou a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prahy 1 od čtvrtka 18. srpna zřizují call centrum sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny. Hlavním cílem je poskytnout této skupině lidí informace i podporu. Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20, a to hned v několika jazycích. Fungovat bude ve dvou částech – sociálního poradenství a krizové intervence.

První část linky bude infromační, operátoři dokážou zodpovědět dotazy z oblasti zaměstnanosti, sociálních dávek, sociální péče a prevence, ochrany dětí, začleňování do vzdělávání a mnoha dalších. Linka bude dostupná hned v pěti jazykových mutacích, a to češtině, ukrajinštině, ruštině, romštině a maďarštině.

Druhá volba vede na oblast krizové intervence, kde je pomoc pro volající zajištěna v ukrajinštině a ruštině, přičemž hovory zůstávají zcela anonymní.

 

Linka sociální asistence je dostupná pro volající v těchto časech:

- Sociální poradenství (čeština, ukrajinština, ruština, romština a maďarština):  Pondělí–pátek od 9:00 do 17:00

- Krizová intervence (ukrajinština, ruština): Pondělí–pátek od 8:00 do 12:30 a od 16:00 do 21:00 o Sobota–neděle od 12:30 do 17:00